CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Kadına Yönelik Şiddet

Eğitim

İstihdam

İnsan / Kadın Ticareti

Kentsel Haklar ve Hizmetler

Medya

Sağlık Hizmetleri

Siyasal Kararlara Katılım

Spor


CEİD